ifşa için Türkçe-Almanca çeviriler:

verraten · offenbaren · diğer çevirileri

ifşa verraten

Hepsi zamanında ifşa edilecek.

Es wird alles beizeiten verraten.

ifşa offenbaren

Bay Bradley'in ilk özel programında Shrike'ın tüm numaralarını ifşa etti.

Auf mr. Bradley ersten Sonder, offenbarte er alle Tricks der Würger.