ifrit

Siz sarhoş, düzenbaz, ifrit, fuhuş yapan dinsiz, çıkarcı, hırslı sahtekarlarsınız.

Ihr seid Säufer, Betrüger, Schurken, Hurenmeister gottlose, selbstsüchtige, raffgierige Betrüger.

Bu aptallar sürüsünü, bu ifritleri!

Dieser Haufen Narren, diese Schurken!

Sihirbazlar, Kurt Adamlar ve İfritler.

Zauberer, Werwölfe und Dämonen.