ikişer için Türkçe-Almanca çeviriler:

zwei · doppelt · diğer çevirileri

ikişer zwei

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Biz iki tane küçük kızı arıyoruz, hatırladın mı?

Wir suchen nach zwei kleinen Mädchen, verstanden?

Size iki şey söylemek istiyorum.

Ich möchte zwei Dinge sagen.

ikişer doppelt

İki adet sakinleştiriccino geliyor.

Zwei doppelte Tranqaccinos, kommen sofort.

Bir aslan-kaplumbağası kadar güçlü bir kalp, ve onunkinin iki katı kadar da büyük.

Ich sah ein Herz, dass stärker als Löwen-Schildkröte und doppelt so groß ist.

Ama sistemler iki kat daha karmaşık.

Aber die Systeme sind doppelt so kompliziert.