iki kez için Türkçe-Almanca çeviriler:

zweimal · diğer çevirileri

iki kez zweimal

Biri onu iki kez öldürmeye çalıştı.

Jemand versuchte ihn zweimal umzubringen.

İki kez işten atıldı.

Sie wurde zweimal gefeuert.

Ben kızımı yılda bir ya da iki kez görüyorum.

Ich selbst sehe meine Tochter ein oder zweimal im Jahr.