iki yüz için Türkçe-Almanca çeviriler:

zweihundert · diğer çevirileri

iki yüz zweihundert

Haftada iki gün daha fazla mesai ve iki yüz dolar fazla maaş.

Zwei Tage mehr die Woche und zweihundert Dollar mehr die Woche.

Burada bir milyon iki yüz var.

Hier ist eine Million und Zweihundert.