iki için Türkçe-Almanca çeviriler:

zwei · beide · zwo · diğer çevirileri

iki zwei

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Biz iki tane küçük kızı arıyoruz, hatırladın mı?

Wir suchen nach zwei kleinen Mädchen, verstanden?

Size iki şey söylemek istiyorum.

Ich möchte zwei Dinge sagen.

iki beide

İkimiz için de yeni bir hayat kuruyordum!

Ich habe für uns beide ein neues Leben angefangen!

İkimiz de sana çalışıyoruz.

Wir arbeiten beide für dich.

İkiniz de hapse gireceksiniz!

Ihr beide werdet eingebuchtet.

iki zwo

Kahretsin, kahretsin, iki, üç.

Verdammt, verdammt, zwo, drei.

Gabriel, uydu, beş, dört, üç, iki

Gabriel, Satellit in fünf, vier, drei, zwo

Bir, iki, üç ve dört yedi eder.

Eins, zwo, drei und vier macht sieben.