ikimiz

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei

On, dokuz sekiz, yedi altı, beş dört, üç iki, bir.

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins.

Bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz dokuz!

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht neun!

Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki

Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei

Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir!

Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins!

T-eksi on dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir sıfır ateşleme.

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null.

Bir iki üç dört. Beş altı yedi sekiz.

Ein, zwei, drei, vier fünf, sechs, sieben, acht.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on parmak.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Zehen.

İki, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.

Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.