ikiz için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zwillinge, Zwilling · diğer çevirileri

ikiz Zwillinge, Zwilling

Bir çift tek yumurta ikizi.

Ein Paar eineiige Zwillinge.

Ben ikiz miyim, baba?

Bin ich ein Zwilling, Dad?

Angie ikiz bekliyor.

Angie erwartet Zwillinge.