iksir için Türkçe-Almanca çeviriler:

Tränke · Elixier · diğer çevirileri

iksir Tränke

Her gece o iksirlerden içmek zorunda.

Jede Nacht muss sie diese Tränke nehmen.

Juliette'in durumundaki birini uyandıracak bir iksir yapıyor.

Es ist ein Aufwach-Trank für jemanden in Juliettes Zustand.

İksir, bir çok şeyi değiştirdi, Fiona.

Der Trank hat vieles verändert, Fiona.

iksir Elixier

Pirelli'nin Mucize İksiri adı

Das war Pirellis Wunder Elixier,

V Vitamini. Zombi kıyametinin iksiri.

Vitamin W. Das Elixier der Zombie-Apokalypse.