ilaç için Türkçe-Almanca çeviriler:

Medikamente, Medikament · Medizin · Droge · Heilmittel · Medikation · Pharmaunternehmen · Pestizid · Arzneimittel · Insektizid · diğer çevirileri

ilaç Medikamente, Medikament

Ama iyi bir yeni ilaçları var.

Aber sie haben ein neues Medikament.

Ben ilaç dağıtıyorum, tedavi yapmıyorum.

Ich verteile Medikamente, keine Behandlungen.

Heather, sana birkaç ilaç vermemiz gerekecek tamam mı?

Heather, wir müssen Ihnen, ein paar Medikamente geben, in Ordnung?

ilaç Medizin

Bir kaşık dolusu şeker ilacı yutmanıza yardımcı olur

Ein Löffelchen voll Zucker bitt're Medizin versüßt

Onun için artık ilaçlar var.

Sie haben jetzt Medizin dafür.

Gözlerim için ilaç bu.

Ist Medizin für meine Augen.

ilaç Droge

Avcı kadınımız Görücüleri için yeni bir ilaç arıyor.

Unsere Jägerin sucht eine neue Droge für ihre Propheten.

Ama onlar ilaç alır!

Aber sie nimmt Drogen!

Bu ilaçlar çok sertmiş.

Diese Drogen sind hardcore.

ilaç Heilmittel

Eski bir ilaçtır.

Ein altes Heilmittel.

Dr. Dopley'nin Kızılderili İlacı.

Dr. Dopleys indianisches Heilmittel.

Seni Atlanta'ya götüreceğim ve sen de bana ilacı vereceksin.

Ich bringe dich nach Atlanta und du überlässt mir das Heilmittel.

ilaç Medikation

Kimse ilaç almadan uçmuyor artık.

Niemand fliegt mehr ohne Medikation.

Sonra doğru doktoru ve doğru ilaçları bulduk. Her şey kontrol altındaydı.

Dann fanden wir den richtigen Arzt, die richtige Medikation, und alles war unter Kontrolle.

Ne çeşit ilaçlar?

Welche Art Medikation?

ilaç Pharmaunternehmen

İlaç fabrikasında çalışarak insanlara yardım edebilirsin.

In einem Pharmaunternehmen kannst du Menschen helfen.

İlaç şirketi, Merrill-grand yüklü bir ceza ödemek zorunda kaldı.

Das Pharmaunternehmen, Merrill-Grand, musste eine riesige Geldstrafe zahlen.

Onkoloji bölümü ilaç şirketleri tarafından finanse ediliyor.

Die Onkologie wird von Pharmaunternehmen subventioniert.

ilaç Pestizid

Böcek ilaçları kötü.

Pestizide sind schlecht.

ilaç Arzneimittel

Ben doktorum ve tıbbi ilaçları evde saklama hakkım var.

Ich bin Arzt und dazu berechtigt, Arzneimittel im Haus aufzubewahren.

ilaç Insektizid

Yüksek miktarda zehirli böcek ilacı konsantresidir.

Das ist ein konzentriertes Insektizid, hochgiftig.