ilahi için Türkçe-Almanca çeviriler:

göttlich · singen · Lied · Gesang · Hymne · Kirchenlied · Lobgesang · diğer çevirileri

ilahi göttlich

İlahi bir şey, üstün bir şey olmam gerekiyordu.

Ich sollte etwas Göttliches werden, etwas Transzendentes.

Bu ilahi bir hikmet ki sen ve ben burada Cubs Dünya kupasında iken birlikteyiz.

Es ist göttliches Recht, dass du und ich beim Spiel der Cubs dabei sind.

Bruce, sende ilahi bir kıvılcım var.

Bruce. Du hast das göttliche glitzern.

ilahi singen

Genelde akşamları söylenen bir tür ilahi.

Ein Kirchenlied. Wird meist abends gesungen.

Bir keresinde bir huzurevinde Noel ilahileri söylemiştim.

Ich habe einmal Weihnachtslieder in einem Pflegeheim gesungen.

İlahi gibi söylüyorlar ve Botticelli'nin meleklerine benziyorlar.

Sie singen göttlich und sehen aus wie Botticellis Engel.

ilahi Lied

Tüm yılbaşı hikayelerini, tüm ilahileri biliyorsun ve bir de eggnog bıyığın var.

Du kennst all die Weihnachtsgeschichten und lieder, du hast da einen Eierlikör-Schnurbart.

Bir ilahinin vurgulaması konusunda bir anlaşmazlık vardı.

Es gab Unstimmigkeiten wegen der Betonung eines Liedes.

ilahi Gesang

Dualar, ilahiler ve hastalığın kırmızı şeytanının kağıttan simgeleri.

Mit Gebeten, Gesängen und Papierfiguren des roten Krankheitsdämons.

ilahi Hymne

İlahi ya da

Hymnen und so

ilahi Kirchenlied

Genelde akşamları söylenen bir tür ilahi.

Ein Kirchenlied. Wird meist abends gesungen.

ilahi Lobgesang

Evet, ben de ilahi söylemeye başlarım.

Ja, und ich fange mit Lobgesang an.