ilerisi

İlerisi için söylüyorum, morg bir elmas madeni değil.

Für zukünftige Erwähnungen: Ein Leichenhaus ist keine Diamantenmine.

Ki ilerisi için plan yapabilelim.

Damit wir vorausplanen können.