ilgi için Türkçe-Almanca çeviriler:

tun · Interessen, Interesse · Aufmerksamkeit · Beziehungen, Beziehung · Verbindungen, Verbindung · diğer çevirileri

ilgi tun

Bak, o benim de en sevdiğim yazar ama Terence Mann'ın beyzbolla ne ilgisi var?

Schau mal, er ist auch mein Lieblingsautor aber was hat Terence Mann mit Baseball zu tun?

Bunun Bayan Cheveley ile bir ilgisi yok değil mi?

Das hat doch nichts mit Mrs. Cheveley zu tun?

Bunun Lucy ile ne ilgisi var?

Was hat das mit Lucy zu tun?

ilgi Interessen, Interesse

Bir aslanın biraz ilgisini çekti de.

Ein Löwe zeigte ein wenig Interesse.

İlgilerin, hobilerin, tutkuların, fetişlerin.

Interessen, Hobbys, Leidenschaften, seltsame Fetische.

Ve sen genç Skywalker. Senin kariyerini büyük bir ilgiyle izleyeceğiz.

Und du, junger Skywalker wir werden deine Karriere mit großem Interesse verfolgen.

ilgi Aufmerksamkeit

Nolan Ross nasıl ilgi çekeceğini bilir.

Nolan Ross weiß, wie man Aufmerksamkeit bekommt.

Bir planın var yoksa sadece ilgiyi buraya çekmeye çalışıyorsun?

Hast du einen Plan oder versuchst du nur, die Aufmerksamkeit zu erregen?

Bir Naddar kafası en azından ilgi çekmemi sağlar.

Ein Nadder-Kopf bringt mir zumindest etwas Aufmerksamkeit.

ilgi Beziehungen, Beziehung

Beni ilgilendiren şifreli ve şifresi çözülmüş mesajlar arasındaki ilişki.

Die Beziehung zwischen verschlüsseltem und entschlüsselten Funkspruch interessiert mich.

Her bir düzeninde kendi tayf dengiyle ilgili ezginin matematiksel ilerleyişini.

Auf den Harmonieverlauf in Beziehung zu seinem spektralen Äquivalent.

ilgi Verbindungen, Verbindung

Bu intihar bombacısı Mahmut Reşit Faheen, bir çok kökten dinci grupla ilgisi olduğundan şüphelendiğimiz bir terörist.

Der Selbstmordattentäter Mamud Rashed Faheen, ein mutmaßlicher Terrorist mit Verbindung zu fundamentalistischen Gruppierungen.