ilk önce için Türkçe-Almanca çeviriler:

zum einen · diğer çevirileri

ilk önce zum einen

Marcus buraya ilk kez bir yıl önce gelmişti.

Zum ersten Mal war Marcus vor einem Jahr hier.