ilk olarak için Türkçe-Almanca çeviriler:

erste · zuerst · zunächst · diğer çevirileri

ilk olarak erste

Benim de ilk oluyor.

Ist auch meine erste.

İlk sen olmak ister misin?

Willst du der Erste sein?

Bu ajansın ilk kadın kreatif direktörü olmak istiyorum.

Ich möchte der erste weibliche Creative Director dieser Agentur sein.

ilk olarak zuerst

İlk olarak bir adım geri gidin.

Gehen Sie zuerst einen Schritt zurück.

İlk olarak Moskova'ya git.

Geh zuerst nach Moskau.

O yüzden sanırım ilk olarak benim bulmam gerekecek.

Ich schätze, deshalb muss ich es zuerst finden.

ilk olarak zunächst

İlk önce birkaç sorum olacak.

Ich habe zunächst ein paar Fragen.

Ama ilk başta, korsan olmak isterdi.

Aber zunächst wollte er Pirat sein.

İlk olarak Eric Mercer'ı ne kadar iyi tanıyordun?

Also, zunächst einmal, wie gut kannten Sie Eric Mercer?