ilk için Türkçe-Almanca çeviriler:

erster, erst, erste · zuerst · erstens · zunächst · erstmals · ursprünglich · anfänglich · diğer çevirileri

ilk erster, erst, erste

Ama ilk önce onu bulmamız gerekiyor.

Aber erst müssen wir ihn finden.

Üst kata çıkın. Sağdan ilk kapı.

Oberste Etage, erste Tür rechts.

Aslında bu benim ilk yetişkin ilişkim olabilir.

Ich glaube, es ist meine erste erwachsene Beziehung.

ilk zuerst

Ne? Ama ilk önce ben gördüm.

Aber ich hab sie zuerst gesehen.

İlk önce, çılgın adam alışkanlığına devam et.

Zuerst spielen diese Verückte Typ Nummer weiter.

İlk önce onun sarhoş veya çatlak olduğunu düşümdüm ya da ikisi de.

Zuerst dachte ich er wäre ein Säufer oder Verrückter, oder beides.

ilk erstens

İlk olarak ben hiçbir yere gitmiyorum.

Erstens ich werde nirgendwo hingehen.

İlk olarak, artık gazete yok.

Erstens: Keine Zeitungen mehr!

İlk olarak, evlatlık edinmişim.

Erstens, ich bin adoptiert.

ilk zunächst

İlk yapmamız gereken tam bir nörografik tarama yapmak.

Zunächst sollten wir eine Serie neurografischer Scans durchführen.

Ama ilk başta, korsan olmak isterdi.

Aber zunächst wollte er Pirat sein.

İlk olarak Eric Mercer'ı ne kadar iyi tanıyordun?

Also, zunächst einmal, wie gut kannten Sie Eric Mercer?

ilk erstmals

İlk kez onun gerçekten aşık olduğunu gördüm.

Erstmals sah ich ihn wirklich verliebt.

Hee ile ilk ne zaman karşılaştınız?

Wann trafen Sie Banghee erstmals?

İlk defa ardında bir ceset bırakmış.

Er hinterlässt erstmals eine Leiche.

ilk ursprünglich

Baban ilk Bilgisayar'ı bir öğretim aracı olarak tasarlamıştı.

Dein Vater hatte den Intersect ursprünglich als ein Lehrmittel entwickelt.

Bilginiz için; Devereaux ilk UNISOL'lerden biriydi.

Devereaux war einer der ursprünglichen UNISOLs.

ilk anfänglich

İlk haberlerde; teröristlerin olaya karıştığından yola çıkılıyordu.

Anfängliche Berichte gingen von Terroristenbeteiligung aus.