imal için Türkçe-Almanca çeviriler:

herstellen · Herstellungen, Herstellung · diğer çevirileri

imal herstellen

Her şeyi tek tek, parça parça imal etmemiz lazım.

Wir müssen alles einzeln Stück für Stück herstellen.

Huon partikülleri imal ediyorlar.

Sie haben Huon-Partikel hergestellt.

Cemal Paşa bir yerli otomobil imal edilmesini istiyor.

Cemal Pascha möchte, dass ein nationales Automobil hergestellt wird.

imal Herstellungen, Herstellung

Lojistik, muhasebe, imal, dağıtım.

Logistik, Verwaltung, Herstellung, Vertrieb.