imparator için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kaiser · Imperator · diğer çevirileri

imparator Kaiser

İmparator'un taç giyme törenine, Quinsai'de ordudaki kardeşlerimizden bir hediye.

Ein Geschenk unserer Waffenbrüder in Quinsai zur Krönung unseres Kaisers.

Misafirperverliğiniz için sağ olun imparator hazretleri.

Danke für Eure Gastfreundschaft, sehr geehrter Kaiser.

Şimdi iyi bir burjuva gibi konuştun ama bir İmparator gibi değil!

Jetzt hast du wie ein braver Bürger gesprochen, aber nicht wie ein Kaiser.

imparator Imperator

İmparator, geçilmez bir fırtına üzerimizde.

Imperator, ein unbezwingbarer Sturm ist aufgezogen.

Yoksa imparator mu demeliydim?

Oder sollte ich sagen, Imperator?

İmparator buraya geliyor?

Der Imperator kommt hierher?