inançlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

gläubig · treu · religiös · diğer çevirileri

inançlı gläubig

İnançlı biri gibi konuşuyorsun.

Sie reden wie eine Gläubige.

Biz inançlı kişileriz.

Wir sind Gläubige.

Bu arada hala da inançlı biriyim.

Übrigens bin ich immer noch ein Gläubiger.

inançlı treu

Güçlü inançları vardı ve onlara bağlı kaldı.

Starke Überzeugungen, und er blieb ihnen treu.

İyi işti benim iyi ve inançlı insanlarım.

Schön, meine gute und treue Knechte.

Sana karşı inançlı olacağım.

'Ich werde dir treu sein.

inançlı religiös

Sen inançlı değilsin, değil mi?

Du bist nicht religiös, oder?