inanan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gläubigen, Gläubige · diğer çevirileri

inanan Gläubigen, Gläubige

Gerçek bir inanan.

Ein wahrer Gläubiger.

Sen belli ki inanıyorsun.

Du bist offenbar eine Gläubige.

Ben bir inanan değilim, D.

Ich bin nicht gläubig, D.