inceleme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Untersuchungen, Untersuchung · Abhandlungen, Abhandlung · Überprüfung · Review · diğer çevirileri

inceleme Untersuchungen, Untersuchung

Küçük bir inceleme gerekli olabilir.

Eine kleine Untersuchung könnte nötig sein.

Geniş bir inceleme için bir komite oluşturulur

Ein Komitee führt eine ausführliche Untersuchung durch

Yerel balina göçünde, kabotaj taşımacılığı yollarının ekolojik etkisini inceliyoruz.

Untersuchung der ökologischen Auswirkung von Küstenschiffswegen auf einheimische Walwanderung.

inceleme Abhandlungen, Abhandlung

Başka ne insanlık halleri ile ilgili bilimsel bir inceleme, biliyor musun?

Weißt du, was noch eine fesselnde Abhandlung des Menschseins ist?

O kitap, insanlık halleri ile ilgili ilginç bir bilimsel inceleme.

Juuuuuuung. Das Buch ist allerdings eine fesselnde Abhandlung des Menschseins.

inceleme Überprüfung

Evet, incelemem için bana bir doküman yollandı.

Ja, mir wurde ein Dokument zur Überprüfung zugesandt.

inceleme Review

Harvard Hukuk İnceleme'nin editörü.

Harvard. Redakteur von Law Review.