incelemek için Türkçe-Almanca çeviriler:

untersuchen · überprüfen · studieren · analysieren · Ansehen · durchgehen · mustern · prüfen · diğer çevirileri

incelemek untersuchen

Onu inceleyecek misin?

Du untersuchst ihn?

Cesedi incelemek ister misiniz?

Möchten Sie die Leiche untersuchen?

Ölü vücutları incelemek bir şey yaşayan kurbanları incelemek bambaşka bir şey.

Tote Körper zu untersuchen ist eins, lebende Opfer ist etwas anderes.

incelemek überprüfen

FBI yıllardan beri kütüphaneleri inceleyip kayıtlar tutuyor.

Legen Bußgelder fest? Nein, Lesegewohnheiten überprüfen.

Reklam performanslarını inceleyerek tıklama, maliyet ve edinilen kazanç verilerini görebilirsiniz.

Überprüfen Sie die Werbe-Effektivität, um Beispiele zu sehen, von Anklick-, Kosten und Konvertierungsdaten.

Onu çalıştırmadan önce incelediniz mi?

Haben Sie die Heizspule überprüft?

incelemek studieren

Filipinli gelin sipariş katalogunu incelemek. Tekrar mastürbasyon.

Studieren des Bestellkatalogs heiratswilliger Philippininen, weitere Masturbation,

O resimleri inceleyin Bay Palmer.

Studieren Sie diese Fotos, Mr. Palmer.

Ailemi bir mağara adamıymış gibi incelediğini biliyorum. Endişelenme.

Du studierst meine Familie wie den geforenen Höhlenmenschen.

incelemek analysieren

Notlarını inceledik, ama bir şey çıkmadı.

Wir analysierten die Memos, aber nichts.

incelemek Ansehen

Watson, bu mikroskop en son mikrofilm incelemekte kullanılmış.

Watson, mit diesem Mikroskop wurde zuletzt Mikrofilm angesehen!

incelemek durchgehen

FBI telefon kayıtlarınızı, ve sabit disklerinizi inceleyecek.

Das FBI wird Ihre Telefonunterlagen und persönlichen Festplatten durchgehen.

incelemek mustern

Teğmen Tao, bu kan sıçramalarını incelemeni istiyorum.

Lieutenant Tao, Sie müssen das Blut-Muster untersuchen.

incelemek prüfen

Hücresel üreme formülümüzü yeniden incelemek istiyorum.

Ich prüfe unsere zelluläre Reproduktionsformel.