iniş için Türkçe-Almanca çeviriler:

Landungen, Landung · Fahrwerk · Hang · Notlandung · Abstieg · Landeplatz · diğer çevirileri

iniş Landungen, Landung

Bu sayede, problemli yolcuları inişe kadar, burada tutuyorlar.

Hier werden uneinsichtige Passagiere, bis zur Landung eingeschlossen.

İniş saati, yıldız zamanına göre yedi saat, iki dakika, dokuz saniye.

Landung nach Planzeit sieben Stunden, zwei Minuten und neun Sekunden.

Delta Flyer'ın ilk inişi.

Delta Flyers erste Landung.

iniş Fahrwerk

İniş takımları hazır.

Fahrwerk wird ausgefahren.

Harika, en azından iniş takımlarına ihtiyacımız olmayacak.

Toll. Wenigstens brauchen wir das Fahrwerk nicht.

Houston, iniş takımlarımız erimiş.

Houston, unser Fahrwerk ist Schrott.

iniş Hang

At hırsızını indirir indirmez dar ağacını boylayacaksınız.

Sobald wir den Pferdedieb runterschneiden Werden Sie hängen.

Onu Amerikan Express'in orada asılı bıraktım.

Ich ließ ihn am American-Express-Gebäude hängen.

iniş Notlandung

Acil inişe hazırlanın.

Bereitmachen zur Notlandung!

Acil durum inişi için izin isteniyor.

Bitten um Erlaubnis für Notlandung.

iniş Abstieg

İşte bu yükselmeden iniş her zaman kolay olmaz. Bazen de

Doch der Abstieg ist nicht immer leicht, und manchmal

iniş Landeplatz

Uh, est-ce qu'il, uh, um iniş pisti

Est-ce qu'il y a un Landeplatz in Calais?