inişti

İyi inişti çocuklar.

Gute Landung, Jungs!

İyi inişti, beyler.

Nette Landung, Jungs.

Ted, bu büyük olasılıkla bu havaalanının tarihindeki en berbat inişti.

Ted, das ist sicher die lausigste Landung in der Geschichte dieses Flughafens.

İyi inişti, değil mi Sherman?

Nette Landung, was, Sherman?