insanlar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Leute · volk · diğer çevirileri

insanlar Leute

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

İnsanlar sürekli ölüyor.

Leute sterben ständig.

Buradaki üyelerimiz güçlü insanlar.

Unsere Mitglieder sind mächtige Leute.

insanlar volk

İnsanların sesi Tanrının sesidir.

Volkes Stimme ist Gottes Stimme!

İnsanlarımız ve Federasyon en büyük düşmanlarımızla, barış halinde.

Unser Volk und die Föderation, unser größter Feind, schlossen Frieden.

İnsanlar, öğrenmek zorunda okumak ve yazmak için.

Das Volk muss Lesen und Schreiben lernen.