ipek için Türkçe-Almanca çeviriler:

seiden, Seide · Silk · Seidenstraße · Kunstseide · diğer çevirileri

ipek seiden, Seide

İpek kadar yumuşak talk pudramız da var.

Wir haben einen Talkumpuder, weich wie rohe Seide.

İpek gibi kayıyoruz.

Sanft wie Seide!

Dükkanımızda sadece, çiçek desenli gereksiz ipek ve pamuklu kumaşlar var.

Wir haben nur Stoffe mit Blumenmuster, Nadeln, Seide und Baumwolle zum Sticken.

ipek Silk

Bayan İpek, nezaketiniz için size ve demirciye teşekkür etmek isterim.

Miss Silk, ich danke Euch und dem Schmied für Eure Freundlichkeit.

İpek Yolu'nu duydun mu hiç?

Je von "Silk Road" gehört?

ipek Seidenstraße

Dostum, ben zaten ipek yolundan gidiyorum.

Guter Mann, ich bereise die Seidenstraße.

ipek Kunstseide

Gerçekten benim suni ipek giyebileceğimi mi düşündün?

Denkst du wirklich, dass ich Kunstseide tragen würde?