irtibat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kontakt · Bitte · Kontaktaufnahme · Liaison · diğer çevirileri

irtibat Kontakt

Cole Harmon'ın irtibata geçtiği kişileri inceledim.

Ich bin Cole Harmons Kontakte durchgegangen.

Söyler misiniz Bay Compton, Bay Northman ile siz neden Şansölye Gainsborough ile irtibata geçtiniz?

Sagen Sie mir, Mr. Compton, wieso haben Sie und Mr. Northman Kontakt zu Kanzlerin Gainsborough aufgenommen?

Bir kere daha irtibat kurmaya çalışacağım. Sonra bu kadar.

Ich versuche noch einmal Kontakt aufzunehmen und das wars dann.

irtibat Bitte

Şerif David Simms, lütfen acilen KAB ile irtibata geçiniz.

Sheriff David Simms, bitte kontaktieren Sie umgehend KAB.

Şerif David Simms, lütfen acilen KAB ile irtibata geçer misiniz?

Sheriff Simms soll bitte umgehend Radio KAB kontaktieren.

irtibat Kontaktaufnahme

Burası San Francisco, irtibat kurmaya çalışıyoruz.

Hier ist San Francisco, versuchen Kontaktaufnahme.

irtibat Liaison

Ben LAPD irtibat görevlisiyim.

Ich bin ein LAPD Liaison.