is için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist · Arbeit · Job · Ruß · Unternehmen · Geschäft · diğer çevirileri

is ist

Eğer bir Nazi köstebeği ise onu yok etmek zorundayız

Wenn sie eine Nazi-Agentin ist, müssen wir sie ausschalten.

Kimse tartılmıyor eğer bu Benny ise ki burada büyük bir "eğer" var.

Niemand streitet sich hier, aber wenn das Benny war, und das ist ein großes "wenn

Diğer herkes ise ya işinde başarılı, ya nişanlı, zengin ya da mutlu.

Während alle anderen entweder erfolgreich, verlobt, reich oder glücklich sind.

is Arbeit

Suits'de daha önce ıstediğim şey ise Pearson Specter'da çalışmak ve seni görmeye devam etmek.

Bisher bei Suits Ich möchte bei Pearson Specter arbeiten und dich weiterhin sehen.

Ve istediğim şey ise Pearson Specter'da çalışmak ve seni görmeye devam etmek.

Und was ich möchte, ist, bei Pearson Specter zu arbeiten und dich weiterhin zu sehen.

Şimdi ise bir işe ihtiyacım var.

Nun, jetzt brauche ich Arbeit.

is Job

Denkleme bir ekonomik kriz ekleyin ve iki is çikarin.

Addieren Sie eine Rezession, subtrahieren Sie zwei Jobs.

Bu, gerçek bir is degil.

Das ist kein wirklicher Job.

Ya sıradaki işi Tigre ise?

Wenn sein nächster Job Tigre ist?

is Ruß

Her tarafın kül ve is.

Überall Ruß und Asche.

Uykusuzluk göz çukurlarını is lekesi gibi karartıyordu.

Durch Schlaflosigkeit waren seine Augenhöhlen schwarz wie Ruß.

is Unternehmen

Dördüncüsü ise, bu konuda ne yapacaklar?

Und viertens: Was werden sie unternehmen?

Diğeri ise "Bullseye Paintball" adında bir işyerine kayıtlı.

Der andere ist auf ein Unternehmen namens "Bullseye Paintball" zugelassen.

is Geschäft

Burada ciddi bir is yapiyoruz.

Wir führen hier ein seriöses Geschäft.