iskelet için Türkçe-Almanca çeviriler:

Skelette, Skelett · Gerippe · diğer çevirileri

iskelet Skelette, Skelett

Hayır, ölü hayvanlar, iskeletler yok.

Nein. Keine toten Haustiere. Keine Skelette.

Aslında bir iskelet.

Eigentlich ein Skelett.

Çünkü normal bir iskelet yapısı falan yok.

Denn er hat kein normales Skelett.

iskelet Gerippe

Bir iskelete bile dönüşsem, seni asla bırakmayacağım.

Auch als Gerippe würde ich dich nie verlassen.