iyice için Türkçe-Almanca çeviriler:

ganz · gründlich · sorgfältig · diğer çevirileri

iyice ganz

Görünen o ki Eileen ve Gary çok iyi çıkartmışlar.

Nun, wie es aussieht, haben Eileen und Gary ganze Arbeit geleistet.

Sen hayatın boyunca bir tane bile iyi bir şey yapmadın.

Du hast in deinem ganzen Leben noch nicht einmal etwas Gutes getan.

Öyle mi. Gâyet iyi söyleyen bir sürü ortaokul öğrencisi tanıyorum.

Also ich kenne einen Haufen Neunkläßler, die das ganz gut hinkriegen.

iyice gründlich

Tamamıyla gereksiz ama yine de iyi fikir.

Gründlich unnötig, aber gute Idee dennoch.

Bu kasabanın ihtiyacı olan şey Alfrid, iyi bir temizlik.

Was diese Stadt braucht, Alfrid, ist eine gründliche Säuberung.

Binbaşı Lawrence, iyi temizleyin.

Major Lawrence, seien Sie gründlich.

iyice sorgfältig

Tamam, tamam, beni çok iyi dinle.

Okay, okay, hör mir sehr sorgfältig zu.