iyimser için Türkçe-Almanca çeviriler:

optimistisch · Optimist · diğer çevirileri

iyimser optimistisch

Ben de iyimser olabilirim.

Ich kann optimistisch sein.

Çünkü sen derinliklerinde iyimser bir burjuvazi yenilikçisisin.

Denn tief drinnen Du bist ein optimistisch bürgerlicher Moderner.

Minör tonlardan nostaljik bir tat alıyorsun. Majörlerden iyimser bir tat. Ve bir Calvados dokunuşu.

Durch einen Moll-Akkord schmeckt es traurig und durch einen Dur-Akkord optimistisch und nach Calvados.

iyimser Optimist

Ama ben iyimser biriyim.

Aber ich bin Optimist.

Neredeyse iyimser biri oldun.

Du bist fast ein Optimist.