izleme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Überwachung · betrachten · Spur · Verfolgung · diğer çevirileri

izleme Überwachung

Ses tanıyan yazıIımlarla sinyalleri dinlediler, gizlice izlediler.

Abhören von Signalen mit Stimmerkennungssoftware, Überwachung.

Patron, izlemeden bir şey çıkmadı.

Boss, Überwachung ist ein Reinfall.

izleme betrachten

Ve, Elf Diyarının tek kollu kralı, Kral Balor, "dehşet ve çaresizlik içinde bu katliamı izledi.

Und König Balor, der einarmige König des Elfenlandes, betrachtete das Gemetzel mit Abscheu und Verzweiflung.

izleme Spur

Yüzbaşı Thorson'ın yolunu izleyerek.

Ich folgte Lieutenant Thorsons Spur.

izleme Verfolgung

Genetik olarak kodlanmış bir işaretleyici, ekseriyetle izleme veya tanımlama için kullanılır.

Eine genetisch codierte Markierung. Wird meistens eingesetzt zur Verfolgung oder Indentifkation.