izlemiştik

Trudy Trudy ve ben Onun bir oyununu izlemiştik.

Trudy Trudy und ich sahen ihn in einem Stück.

Gerçek mi cesaret mi oynamıştık ve şeyi izlemiştik

Wir spielten "Wahrheit oder Pflicht" und guckten

Diğer iki öğretmen ve ben bir keresinde bir hidro-kayak ile Amazonda küçük bir akarsuyu izlemiştik.

Zwei andere Lehrer und ich fuhren mal auf einem Hydro-Skimmer auf einem kleinen Nebenfluss im Amazonasgebiet.