izlenim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Eindruck · Eindrücke · Gesamteindruck · diğer çevirileri

izlenim Eindruck

Onun üzerinde iyi bir izlenim bıraktın.

Sie machten einen guten Eindruck.

İyi bir izlenim bırakmak istiyorum.

Ich will einen guten Eindruck vermitteln.

Ve göstermemiz gereken bir ilk izlenim var.

Und wir müssen einen ersten Eindruck hinterlassen.

izlenim Eindrücke

Tembeller için başkasına ait hazır izlenimler.

Schnelle Eindrücke, für träge Leute zusammengerafft.

Pekala, ilk izlenimler?

Also, erste Eindrücke?

izlenim Gesamteindruck

Ama edindiğim izlenimi sorarsan, adama inandım.

Aber mein Gesamteindruck? Ich habe ihm geglaubt.