izleyecekler

Senin aklındakini mi izleyecekler yoksa başka bir şey mi?

Werden sie Ihre Aufführung sehen oder etwas anderes?

Bizi özel bir odada izleyecekler mi?

Sie überwachen uns in einem privaten Raum?

O zamana kadar, büyükelçi benim savaşçı klanımın üyeleri bu frekansı izleyecekler.

Aber bis dahin, Botschafter, haben meine Freunde, in meiner Kriegerkaste, diese Frequenz.

Broadway temsilcileri açılış gecesini izleyecekler, değil mi?

Die Broadway-Agenten kommen am Premierenabend, oder?