jüri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Jury · Juror · diğer çevirileri

jüri Jury

Onları jüri verdi ve iki tanesi ziyadesiyle cezai olduğu için azaltıldı.

Das sind Jury-Urteile und zwei davon wurden wegen unangemessenem Schadensersatz verringert.

Demek hem taraflı yargıcımız var hem de taraflı jüri üyemiz.

Also haben wir einen voreingenommenen Richter und eine voreingenommene Jury.

O, jüriye tam olarak ne olduğunu açıklayabilir.

Sie kann der Jury genau erklären, was passiert ist.

jüri Juror

Evet ama bunlar jüri değil.

Ja, aber sie sind keine Juroren.

Bu Barden Üniversitesi jürileri her zaman için heyecanlandırıyor.

Diese Barden University Treblemakers begeistern die Juroren.