jürinin

Sayın jüri üyeleri, bir karara vardınız mı?

Verehrte Geschworene, haben Sie lhr Urteil gefällt?

Eğer jüri bir karara varamazsa.

Wenn Geschworene uneinig sind.

Jüriler mavi takımları sever.

Geschworene mögen blaue Anzüge.

Jüri üyeleri, lütfen kalkın.

Geschworene, erheben Sie sich.

Daha önce jüri üyeliği yaptınız mı?

Waren Sie schon mal Geschworener?

Bir jüri tarafından beraat ettirildi.

Sie wurde freigesprochen. Von Geschworenen.

Beş numaralı jüri üyesi, Lisa Banner, "Lisa'nın Düğme Dünyası"nın blog yazarı.

Geschworene Nummer fünf, Lisa Banner, die Bloggerin von Lisas Knopfwelt.

Bu şekilde jüri profili çıkarmak bir servet tutar.

Diese Art von Geschworenen-Profiling kostet ein Vermögen.

Onları jüri verdi ve iki tanesi ziyadesiyle cezai olduğu için azaltıldı.

Das sind Jury-Urteile und zwei davon wurden wegen unangemessenem Schadensersatz verringert.

Kontrol etti ve sonra da diğer jüri üyelerini ikna etti.

Er hat nachgeschaut und dann all die anderen Geschworenen überzeugt.