kâğıt için Türkçe-Almanca çeviriler:

Papiere, Papier · Blatt · diğer çevirileri

kâğıt Papiere, Papier

Kağıt taşı sarar, değil mi?

Papier umschließt Felsen, oder?

Molly, bir parça kağıdın var mı?

Molly, haben Sie ein Stück Papier?

Kalem ve kağıt.

Stift und Papier.

kâğıt Blatt

Kağıt kesiği değildi, değil mi?

Das war kein Blatt Papier, oder?

Bana bir parça kağıt ver.

Gib mir ein Blatt Papier.

Bir kağıt parçasına ihtiyacımız yok.

Wir brauchen kein Blatt Papier.