köşe için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ecken, Ecke · Recht · Kolumnist · Winkel · Corner · Seite · diğer çevirileri

köşe Ecken, Ecke

Üçüncü kat, güneybatı köşe.

Dritter Stock, südwestliche Ecke.

Kuytu bir köşe buldum

Ich fand eine kleine Ecke

Bu köşede bile mi?

Selbst an dieser Ecke?

köşe Recht

Beni sağ köşeye indirin.

Lasst mich runter. Rechte Ecke.

Silahlı, sağ köşede.

Bewaffnet, rechte Ecke.

Şağ üst köşesinde.

Obere rechte Ecke.

köşe Kolumnist

Ayrıca ben bir köşe yazarıyım.

Außerdem bin ich Kolumnist.

Üstelik o köşe yazarı değil.

Er ist auch kein Kolumnist.

Niye bu kadar köşe yazarım var?

Warum habe ich so viele Kolumnisten?

köşe Winkel

Bir sürü köşe ve girintiden oluşuyor.

Viele kleine Winkel und Ecken.

Her kenarını her köşesini tüm sırlarını!

Jeden Winkel, jede Ecke, jedes Geheimnis!

Herkesin gizli bir köşe bucağı vardır.

Jeder hat verborgene Ecken und Winkel.

köşe Corner

Sue'nun Köşesini izledin mi dün akşam?

Habt ihr "Sue's Corner" letzte Nacht gesehen?

Gallows'un köşesi. Biliyor musun?

Gallows Corner, kennst du das?

Kimse Bebek'i bir köşeye atamaz.

"Nobody puts Baby in the corner.

köşe Seite

Birinci sayfa, sol köşe.

Erste Seite, linke Ecke oben: