kömür için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kohl, Kohle, Kohlen · Aktivkohle · diğer çevirileri

kömür Kohl, Kohle, Kohlen

Ya da belki bir parça kömür.

Oder ein tolles Stück Kohle.

Kömür kazan bir ayı.

Ein Bär gräbt nach Kohle.

Kömür ister misin biraz?

Willst du ein wenig Kohle?

kömür Aktivkohle

Bağırsakların temizlenmesi, aktif kömür.

Eine komplette Darmspülung, Aktivkohle.

Kimya laboratuarından mikro gözenekli kömür yürütebiliriz. Harika.

Wir könnten etwas mikro-poröse Aktivkohle aus dem Chemielabor holen.

Raj, neden sen ve Howard gidip kömür almıyorsunuz?

Toll. Raj, warum holst du nicht mit Howard die Aktivkohle?