köpek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Hunde, Hund · Hündchen · Welpe · haushund · Hündin · Hundebesitzer · diğer çevirileri

köpek Hunde, Hund

Burası sanki veterinermiş gibi bir avuç korkmuş köpek gibi kokuyor.

Hier riecht's wie beim Tierarzt, wie ein Haufen ängstlicher Hunde.

Arka planda köpekler var, Rus tekno müziği var, erkek ve kadın sesleri var

Im Hintergrund haben wir Hunde, russischen Techno, Männer und Frauenstimmen

Hayır, hayır. Benim kızım bir köpek.

Nein, meine Tochter ist ein Hund.

köpek Hündchen

Bir köpek yavrum var!

Ich habe ein Hündchen

Bugün köpek yavrusu öldürdün mü?

Heute ein paar Hündchen getötet?

İsterdi sadık olmamı, bir köpek gibi.

Ich solle loyal wie ein Hündchen sein.

köpek Welpe

Beyaz bir köpek yavrusu.

Es ist ein weißer Welpe.

Ayrıca Cal yavru bir köpek de değil, adam pitbull.

Und Cal ist kein Welpe, er ist ein Pitbull.

Vitrindeki köpek yavrusu ne kadardır?

Wieviel kostet der Welpe, im Schaufenster?

köpek haushund

Ben ev köpeği değilim.

Ich bin kein Haushund.

Küçük ev köpeği!

Der kleine Haushund!

Ev köpeği olmak isteyen o, ben değilim!

Sie will ein Haushund sein, nicht ich!

köpek Hündin

Elle, seni kalleş köpek.

Elle, du verräterische Hündin.

köpek Hundebesitzer

Sadece iki endişeli köpek sahibiyiz. Dr. Jensen.

Wir sind lediglich besorgte Hundebesitzer, Dr. Jensen.