köprü için Türkçe-Almanca çeviriler:

Brücken, Brücke · diğer çevirileri

köprü Brücken, Brücke

Köprü, bütün ışınlayıcıların kumandasını buraya aktarın.

Brücke, alle Transporterfunktionen nach Zehn-Vorne übertragen.

Köprü, sanal matrisim dengesizleşiyor.

Brücke, meine Holo-Matrix wird instabil.

Köprüden Makine Dairesine.

Brücke an Maschinenraum.