kör için Türkçe-Almanca çeviriler:

blind · farbenblind · blendend · verblendet · diğer çevirileri

kör blind

Kör bir çocuk niye video oyunu oynasın ki?

Warum sollte ein blindes Kind ein Videospiel haben?

Körü körüne sadakat tehlikelidir, Chloe.

Blinde Loyalität ist gefährlich, Chloe.

Pekala, o zavallı kız bir yarasa kadar kör.

Naja, das arme Mädchen ist blind wie ne Fledermaus.

kör farbenblind

Katırların ikisi de renk körü.

Meine Maultiere sind farbenblind.

Renk körü müsünüz?

Sind Sie farbenblind?

Çünkü Lackery renk körü.

Weil Lackery farbenblind ist.

kör blendend

Genç arkadaşınız dün gece onu kör etti.

Ihr junger Freund hat ihn gestern geblendet.

Hayır, ama beni kör eden ışığı gördüm ve sesini duydum.

Nein, aber ich sah ein Licht, das mich blendete und hörte seine Stimme.

Migren, gözümü kör etti.

Und durch Migräne geblendet.

kör verblendet

Sen. Sen tamamiyle kör olmuşsun.

Du bist komplett verblendet.