kötü niyetli için Türkçe-Almanca çeviriler:

bösartig · böswillig · diğer çevirileri

kötü niyetli bösartig

Her olumlu düşüncenin kötü niyetli yıkıcısı.

Du bösartiger Unterminierer jedes anständigen Gedankens!

Ama başka varlıklar da var. Kötü niyetli olanlar ve çok daha sinsi planları olanlar.

Aber es gibt auch andere Wesen, die bösartig sind und heimtückische Absichten haben.

Biz kötü niyetli bir düşmanınız.

Wir sind bösartig und feindselig.

kötü niyetli böswillig

İnsanlar bencil, mantıksız, inatçı, kötü niyetli olabilir.

Menschen können egoistisch, irrational, stur, böswillig sein.