köyde

Silahlı adamlarımız ve köylüler çok cesurlar, ama babam olmadan korkarım ki.

Unsere Leibeigenen sind tapfer, aber ohne Vater befürchte ich Schlimmes.

Erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bütün köy!

Männer, Frauen, Kinder, Alte, ganze Dörfer!

Ben bir köylü çocuğu olduğunu düşündüm.

Ich dachte, Ihr seid ein Bauernjunge?

Köylüler, fahişeler, uyuşturucu bağımlıları, şizofrenler!

Landarbeiter, Hehler, Drogenabhängige, Schizophrene!

Hatta şimdi başka köyleri de gözlüyor.

Auch jetzt noch überfällt sie entlegene Dörfer.

Burası sanki tatil köyü gibi.

Dieser Ort ist wie ein Ferienort.

Bu köylüler şüpheci, güvenmiyorlar.

Diese Dorfbewohner sind verdächtig.

Bu köylü salaklardan tiksiniyorum

Ich verachte diese Dorfdeppen,

Bütün köylüler ondan uzak dururdu

Alle Dorfbewohner haben sie gemieden.

Fırlat şunu köylü çocuğu!

Wirf ihn rüber, Bauernjunge!