küçük çocuk için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kleinkinder, Kleinkind · diğer çevirileri

küçük çocuk Kleinkinder, Kleinkind

Ve onu küçük çocuklardan ve emziren kadınlardan uzak tut.

Und halte ihn von Kleinkindern und stillenden Müttern fern.

Küçük bir çocuk gibi gözüküyorsun.

Du siehst aus wie ein Kleinkind.

Burası küçük çocuklar için.

Das ist nur für Kleinkinder.