küfür için Türkçe-Almanca çeviriler:

fluchen · Fluch · Schimpfwörter · Obszönität · Lästerung · Flüche · Gotteslästerung · diğer çevirileri

küfür fluchen

Bir daha asla küfür etmeyeceğim.

Ich werde nie wieder fluchen.

Baba şu an küfür edebilmeyi dilerdi.

Daddy würde jetzt gern fluchen.

Bana çok küfür ederdi.

Sie hat oft geflucht.

küfür Fluch

Bazen küfür ederim.

Ich fluche manchmal.

Rezil şey" bir küfür müdür?

Ist Kotz-Beutel ein Fluch?

Sakin ol ve küfür etme.

Beruhig dich und fluch nicht.

küfür Schimpfwörter

Burada küfür duymak istemiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

Ich will hier keine Schimpfwörter hören, vielen Dank.

Peki ne kullanacağız, küfürler mi?

Was verwendest du da? Schimpfwörter?

Bana Polonyaca bir küfür öğretsene.

Bring mir polnische Schimpfwörter bei.

küfür Obszönität

Biz çok daha fazla küfür kullanıyoruz.

Wir benutzen viel mehr Obszönität.

küfür Lästerung

Başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı.

Und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung.

küfür Flüche

Ve de küfür ve tehditleri.

Dann folgen Flüche und Drohungen.

küfür Gotteslästerung

Peder, bu küfür falan değil sadece

Vater, ich begehe keine Gotteslästerung.