küp için Türkçe-Almanca çeviriler:

Eiswürfel · Kubikmeter · Zauberwürfel · Würfel · Kubus · Krug · diğer çevirileri

küp Eiswürfel

İyi bir barmen neden büyük buz küpü kullanır, biliyor musun?

Wissen Sie warum ein guter Barkeeper große Eiswürfel bevorzugt?

küp Kubikmeter

Yarım milyon metre küp oksijen üretildi.

Eine halbe Million Kubikmeter Sauerstoff erzeugt.

küp Zauberwürfel

Bu bir Rubik kübü değil.

Das ist kein Zauberwürfel.

küp Würfel

Ben Bilgisayar Küp'ünü istiyorum.

Ich will den Intersect Würfel.

küp Kubus

Küpün kalkan ızgaralarından birisi dalgalanıyor karın ekseni, ikincil yayımlayıcı.

Ein Schildgitter vom Kubus fluktuiert. Ventrale Achse, sekundärer Emitter.

küp Krug

Bir keresinde onu parmaklıkların arkasında, bir küp su ve kuru bir ekmekle resmetmişti.

Er malte sie hinter Gittern mit einer Brotrinde und einem Krug Wasser.