küresel için Türkçe-Almanca çeviriler:

global · sphärisch · diğer çevirileri

küresel global

Aşırı nüfus, küresel ısınma, kuraklık, açlık, terörizm.

Überbevölkerung, globale Erwärmung, Dürre, Hungersnot, Terrorismus.

Ozon incelmesi, küresel ısınma buzulların erimesi.

Ozon-Schwund, globale Erwärmung, schmelzen der Polarkappen.

Küresel iletişim, kablolu yayın, İnternet.

Globale Kommunikation, Kabelfernsehen, Internet.

küresel sphärisch

Tüm tarayıcılar, küresel tarama.

Alle Scanner, sphärische Abtastung.

Küresel Hankel Fonksiyonu.

Sphärische Hankel Funktion.