kürk için Türkçe-Almanca çeviriler:

Pelze, Pelz · Pelzmantel · Felle, Fell · diğer çevirileri

kürk Pelze, Pelz

Bütün bu kürk

Der ganze Pelz

Ona bir kürk bile hediye etmiş.

Hat ihr sogar einen Pelz geschenkt.

Kürk giyen bir adam gördünüz mü? Kürk mü?

Haben Sie einen Mann mit Pelz gesehen?

kürk Pelzmantel

Sadece bir kürk manto.

Es ist nur ein Pelzmantel.

Cruella, bu yeni bir kürk manto mu?

Cruella, ist das nicht ein neuer Pelzmantel?

Bir saç kurutucu ve bir kürk.

Einen Fön und einen Pelzmantel.

kürk Felle, Fell

Tarkassian Keskindişiydi. Koyu kahve kürkü ve altın rengi gözleri ve kocaman dikenli kanatları vardı.

Ein tarkassianisches Messerbiest mit braunem Fell und goldenen Augen und riesigen Flügeln.

Tıpkı bir at gibi kürk gibi.

Wie ein Pferd Wie Fell? Wie Fell.

Bir tutam kürk.

Ein Büschel Fell.